Project Lean & Green

Kivits Drunen BV is een gespecialiseerde logistieke dienstverlener die zich ontwikkeld heeft van AGF-grossier tot logistiek dienstverlener. Kivits Drunen BV ziet zichzelf als partner in supply chain en richt zich op de supply chain van geconditioneerde producten, met name AGF- en koelverse producten.  De activiteiten van Kivits Drunen BV zijn onder te brengen in twee hoofdactiviteiten: Transport & Distributie en Warehousing & Logistiek

Projectopdracht

Het project voor Logistic Talent Incubator betreft het realiseren van Lean & Green certificering. Deze opdracht is gekoppeld aan de ambities om duurzamere logistieke dienstverlening aan te bieden, klanten te ondersteunen bij realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen en de opbrengst per voertuig te verbeteren.

Activiteiten en milestones

Tijdens LTI is het plan van aanpak opgesteld voor Lean and Green certificering waarmee Kivits Drunen minimaal 20% CO2-reductie zal realiseren binnen 5 jaar. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de totale transportvolumes, uitstoot per voertuig, en  mogelijke  besparingen.  Het Plan van aanpak is goedgekeurd en Kivits Drunen BV is Lean and Green gecertificeerd. Momenteel vindt de uitrol van geplande activiteiten plaats.