Implementatie Activity Based Costing

Claassen Logistics is een familiebedrijf opgericht  in 1850. Momenteel heeft Claassen Logistics vestigingen in Tilburg en Meppel en biedt het werk aan 180 FTE. Het dienstenpakket bestaat uit Warehousing, VAL activiteiten, Expeditie en distributie binnen de Benelux. Claassen streeft er naar om de beste distributeur van de Benelux voor het MKB te zijn.

Projectopdracht

Claassen Logistics wil met behulp van Activity Based Costing meer inzicht krijgen in de kosten en opbrengsten van de verreden distributieritten.

Activiteiten en milestones

Om bovenstaande opdracht te realiseren zijn er analyses gemaakt van de processen en activiteiten die worden uitgevoerd. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten voor welke klanten worden uitgevoerd. Vervolgens is  in kaart gebracht welke kosten en opbrengsten dit met zich meebrengt.

Door dit proces en het implementeren van een activity based costingsystematiek is er een goed inzicht ontstaan in kosten en opbrengsten van klanten, regio’s en partijgroottes.  Hiermee beschikt de organisatie over stuurinformatie om keuzes te maken in strategie en activiteiten en heeft de organisatie een belangrijk hulpmiddel ontwikkeld om de ambitie “de beste distributeur van de Benelux te worden” waar te maken.