Workshop Op weg naar Activity Based Costing Talent

Doelstelling

Kennismaken met achtergrond en toegevoegde waarde van Activity Based Costing.

Zicht krijgen op processen, in te zetten middelen en toegevoegde waarde van de verschillende processen in de eigen organisatie


Inhoud

Deelnemers brengen vooraf aan de workshop de processen, middelen en externe stakeholders van de bedrijfsprocessen in kaart. Tijdens workshop vertalen talenten theorie Activity Based Costing naar eigen organisatie.

Optioneel een 2e bijeenkomst waarin proces van invoering, resultaten en vervolgstappen worden gepresenteerd.