Management game Talent

Doelstelling

Leren aansturen van een commerciële organisatie op de gebieden Financien, Productie, Logistiek, Marketing, Verkoop, HR.

Beargumenteerd beslissingen leren nemen

Beslissen en zicht krijgen op effecten van beslissingen


Inhoud

Via een online managementgame krijgen deelnemers zicht op verschillende bedrijfsprocessen , nemen ze beslissingen en ervaren ze de effecten van genomen beslissingen op de ontwikkeling van het bedrijf,de bedrijfsresultaten en de markt.