Kick-off bijeenkomst Talentontwikkeling Talent

Doelstelling

Duidelijkheid creëren over verwachtingen, doelstellingen, rollen en commitment van alle betrokken in Logistic Talent Incubator.


Inhoud

In interactieve bijeenkomst gaan talenten, coaches en directeuren met elkaar in gesprek, ze brainstormen en discussiëren over talentontwikkeling, verantwoordelijkheden en de te bereiken resultaten in de Logistic Talent Incubator.