Gebruik van digitaal platform Talent

Doelstelling

Kennisdeling en kennisontwikkeling

(Durven) Delen van en vragen om informatie aan anderen

Netwerken

Openstaan voor andere meningen, inzichten en vormen van kennisdeling


Inhoud

Gedurende het LTI-programma gebruiken de talenten een digitaal platform als communicatiemiddel voor bijeenkomsten, kennisdeling, etc. Ook bedrijfscoaches en talentcoaches participeren in dit platform.

Yammer is een van de mogelijkheden hiervoor.