Formuleren van Persoonlijke leerdoelen Talent

Doelstelling

Doorlopende bewustwording van eigen leerdoelen.

Essentie: goede en bewuste formulering van leerdoelen leiden tot snelste ontplooiing van gewenst gedrag.


Inhoud

Talenten presenteren regelmatig hun leerdoelen, ondernomen activiteiten, ervaringen en resultaten. Over de inhoud en de vorm wordt discussie gevoerd en onderling feedback gegeven.