Feedback geven en ontvangen Talent

Doelstelling

Inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van feedback voor feedbackgever en feedbackontvanger, en het bereiken van doelstellingen.

Oefenen met feedback geven en ontvangen en het aanleren van relevante vaardigheden.


Inhoud

In deze bijeenkomst staat achtergrond van feedback geven en ontvangen centraal.

Talenten oefenen met het scheiden van relatie en inhoud, het geven van feedback en ervaren wat de toegevoegde waarde is van feedback geven en ontvangen.

Feedback geven en ontvangen is een continu proces tijdens bijeenkomsten waarin talenten elkaar feedback geven op presentaties, houding en gedrag, rollenspelen, inhoudelijke bijdragen, etc. Bijeenkomst wordt daarom vroeg in de cyclus gepland.