Creatief denken / Besluitvormingsprocessen Talent

Doelstelling

Kennismaken met en toepassen van methoden om creatief te denken en te komen tot weloverwogen beslissingen.


Inhoud

Via methodes om het creatief denken te stimuleren, zoals de hoeden van de de Bono, brainstormen, mindmapping etc, gaan de talenten aan de slag met vraagstukken die volgen uit de concrete projecten waar ze aan werken.

Het stimuleert talenten om op andere wijzen naar de projecten, vragen en probleemstellingen te kijken, zich te verdiepen in de projecten van collega-talenten en kennis, netwerk en ervaring te delen.

Op basis van verbreding perspectief en analyseren van opties komen deelnemers tot beter overwogen besluiten en zijn beter in staat deze besluiten overtuigend te communiceren.