Coachen en gecoacht worden Talent

Doelstelling

Talenten leren om het maximale te halen uit een coach-coachee relatie

Stimuleren van het zelfsturend vermogen: talent bepaalt richting en snelheid van eigen ontwikkeling.


Inhoud

Gedurende de looptijd van het LTI-programma voeren talent en en talentcoach coachingsgesprekken.

Het talent bepaalt de frequentie en inhoud van de gesprekken. Inhoud kan zowel gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling als vakinhoudelijke ontwikkeling.

Tijdens een plenaire bijeenkomst met een topcoach, talenten en bedrijfscoaches wordt aandacht besteed aan de rol van de coach en het talent, vormen van coaching en succesfactoren in coaching.