Samenwerking en innovatie Bedrijf

Doelstelling

Inzicht in het belang en noodzaak van samenwerken, innovatie en de wisselwerking.


Inhoud

In een discussiebijeenkomsten met stakeholders uit de logistieke sector gaan bedrijfscoaches en directeuren in gesprek over de wijze hoe samenwerken tussen en met concullega’s de innovatie kan versterken en daarmee de kracht en ontwikkeling van logistieke bedrijven.