Samenwerking en innovatie Bedrijf

Doelstelling

Inzicht in het belang en noodzaak van samenwerken, innovatie en de wisselwerking.


Inhoud

De bedrijfscoaches voeren met regelmaat coachingsgesprekken met hun eigen talenten. Deze gesprekken zijn gericht op professionele ontwikkeling en projectvoortgang.

Input voor gesprekken zijn Lumina 360 graden feedback.