• P1020045

    Samen werken aan meer

  • P1020046

    Nieuwe methodes bedenken

Logistic Talent Incubator voor Talenten

Centraal in het LTI programma staat het ontwikkelen van het zelfsturend vermogen van jou als talent. Via modules waarmee jij als talent inzicht krijgt in voorkeuren, kwaliteiten en ontwikkelpunten formuleer jij je eigen ontwikkeldoelstellingen. Door deze duidelijk te formuleren, heb jij als talent invloed op de inhoud en de volgorde van het programma. Via het trainen en ontwikkelen van je attitude en vaardigheden en het uitvoeren van een logistiek project bij je werkgever en werk jij aan je ontwikkeldoelstellingen. Zo draagt LTI bij aan de ontwikkeling van jouw talenten en de vraag van jouw werkgever.

Op basis van de ervaringen in de LTI-pilot is een overzicht gemaakt van modules die waardevol zijn voor de doelgroep jonge hoger opgeleiden werkzaam bij logistieke MKB-bedrijven. In het programma wordt aandacht besteed aan vier pijlers:

  • Project- & procesmanagement
  • Professionele competenties
  • Logistieke trends en ontwikkelingen 
  • Platformgedachte: delen van kennis en ervaringen


Via deze vragen krijg jij zicht op de modules die voor jou waardevol zijn om je talenten verder te ontwikkelen. het totale overzicht van alle modules vind je hier.

Doe de test! of   Ga direct naar de modules