• P1020032

  Samen groeien in het bedrijf

 • P1010958

  Geteste technieken


Wat deelnemers zeggen

Door LTI werk ik nauwkeuriger en geconcentreerder met als gevolg meer tevreden klanten.

Sander van Gennip, Kivits Drunen

Door LTI kan ik beter kijken naar mijn eigen handelen en het effect dat dat heeft op anderen.

Nicola van der Linden, Transportbedrijf Van der Linden

Wilt u als organisatie groeien? Laat dan uw talenten meedoen aan het LTI-programma.

Raymond Hendriks, Janus Vaten

De persoonlijke ontdekkingsreis van LTI heeft mijn project sterk ondersteund.

Noud van Heijst, Rhenus

Het LTI-programma is de motivatie geweest om ons project door te zetten.

Sjoerd de Roover, Claassen

Logistic Talent Incubator voor Bedrijven

Logistic Talent Incubator onderscheidt zich door de combinatie van talentontwikkeling en het bieden van kennis en ervaring om projecten sneller en succesvol te laten slagen. Ieder talent formuleert ontwikkeldoelstellingen en werkt aan de ontwikkeling van zijn/haar attitude, vaardigheden en kennis. Op korte termijn zijn de resultaten hiervan zichtbaar in de wijze waarop het talent het project aanpakt en uitvoert voor u als werkgever. Op de langere termijn zorgt het voor een versterking van het zelfsturend vermogen van het talent en heeft het een duurzaam effect op de performance, kennis- en vaardighedenontwikkeling en daarmee op de waarde-creatie voor de organisatie.

Talentontwikkeling vraagt ook om ruimte en een omgeving waarin leergierigheid en nieuwsgierigheid van het talent gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Fouten maken mag! als het talent en de organisatie ervan leren. De talenten zijn onderdeel van een incubator waarin kennis, ervaring en netwerk gedeeld worden. Dit vraagt om openheid en leidt tot een win-win situatie; kennis en ervaringen worden gedeeld zodat ieder bedrijf er beter van wordt.

Het talent moet de investering van tijd en geld verdienen. Dit betekent dat het talent er écht iets voor moet doen om deel te kunnen nemen aan het programma. Dit voorkomt vrijblijvendheid en leidt tot een grotere motivatie, binding en verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.

Via deze link krijgt u zicht in de modules die onderdeel zijn van Logistic Talent Incubator. Mocht u meer informatie willen en willen sparren over hoe u talentontwikkeling binnen uw organisatie kunt vormgeven, bel dan met Bas Groot van NHTV Internationaal Hoger Onderwijs op 06 29 512 513.

Bekijk ook de pagina voor TalentenDeelnemen aan het LTI betekent voor mij als werkgever:


 • Gemotiveerde en ambitieuze medewerker  die zelf sturing geeft aan eigen ontwikkeling met meerwaarde voor het bedrijf
 • Succesvol uitgevoerd project
 • Benchmark met andere bedrijven
 • Aantrekkelijk imago als werkgever en in staat om jonge talenten te binden en te boeien
 • Tijd, geld en energie investeren in bedrijf en medewerker
 • Gemotiveerde en betrokken medewerkers
 • Toekomstige waardecreatie en innovatief vermogen
 • Concreet project bepalen waar talent zich in kan vastbijten
 • Kennis delen en organisatie openstellen

 


Checklist om te starten met LTI


 • Aan welke talenten heeft onze organisatie behoefte?
 • Wat zijn de mogelijkheden binnen ons bedrijf en wie zijn de stakeholders?
 • Wie komt er binnen onze organisatie in aanmerking voor talentontwikkeling?
 • Welke relaties  zijn interessant om deel te nemen in de talentincubator?
 • Welk project gaat de talent oppakken?
 • Wie gaat het talent begeleiden?
 • Staat de organisatie open  voor nieuwe inzichten?
 • Hoeveel tijd is er concreet beschikbaar voor talent  en voor begeleiding?
 • Welke  kennis  en vaardigheden dient het talent te ontwikkelen?
 • Welke  behoefte heeft het bedrijf?
 • Welke externe expertise is nodig?